Xuân Giáp Thìn

Trân trọng kính mời quí Phật tử đến tham dự lễ Mừng Xuân Giáp Thìn

vào ngày 17 và 18 tháng 2 năm 2024

Dưới sự chủ lễ của  Hòa Thượng  Thích Thông Tạng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÓN MỪNG XUÂN GIÁP THÌN

Th By, 17/2/2024 (mùng Tết) :

–   18:00 : Tụng Sám Hối

–   19:00 : Đêm Phổ Trà – Họp Mặt Đầu Năm

 Ch Nht, 18/2/2024 (Mùng 9 Tết) :

–    10:00 : Tụng Kinh Lễ Vía Phật Di Lặc

                 Phật Tử Chúc Tết Chư Tăng Ni

–    10:45 :  Pháp Thoại Đầu Năm – Thỉnh Lộc Phật Đầu Xuân

–    12:00 : Thọ Trai

–    14:00 : Hoàn mãn