Thọ Bát Quan Trai, ngày 29 và 30 tháng 6, 2024

Kính mời quý Phật tử tham dự khóa tu Thọ Bát Quan Trai vào ngày 29 và 30 tháng 6 năm 2024. Chương trình khóa tu được đính kèm theo dưới đây.

CHƯƠNG TRÌNH THỌ BÁT QUAN TRAI
HORAIRE POUR RECEVOIR LES HUIT PRECEPTES

THỨ BẢY – SAMEDI 29/6/2024
18:00 : Sám hối – Récitation du repentir
19:00-20:00 : Tọa thiền – Séance de méditation

CHỦ NHẬT – DIMANCHE 30/6/2024
04:00 : Thức chúng – Heure du lever
04:30 – 05:30 : Tọa thiền – Séance de méditation
06:30 – 07:00 : Tiểu thực – Déjeuner
07:30 : Truyền giới – Precepts
07:45 : Thiền hành – Marche méditative
08:30 : Lao tác – Travail
09:30 : Thỉnh chuông trống Bát Nhã – Cloches de tambour Bat Nha
09:45 : Sám hối – Récitation du repentir
10:45-11:45 : Pháp thoại – Enseigner le Bouddhisme
12:00 : Thọ trai – Dîner
13:30-14:30 : Tọa thiền – Séance de méditation
15:00 : Xả giới – Hoàn mãn – Conclusion

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*