Lễ Phật Đản 2024 tại thiền viện Đạo Viên

Xin bấm vào link dưới đây để xem video:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*