Thư mời tham dự mừng xuân Kỷ Hợi

____________________________________________________________________________________________

Hội Thiền Học Việt Nam – Thiền Viện Đạo Viên   

Trân trng kính mi quí Pht t đến tham dự   

Mng Xuân Kỷ Hợi

ngày 09 và 10 tháng 2 năm 2019 

Được s ch l c
Thượng Ta Trụ Trì Thiền Viện Đạo Viên
Thích Tu Tĩnh
 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÓN MNG XUÂN KỶ HỢI 2019:

 1.  Th By, 09/2/2019 (mùng 5 Tết) :

      06:00pm  :  Tng Sám Hi       
      07:00pm  :  Đêm Ph Trà – Hp Mt Đu Năm  
 
2.  Ch Nht, 10/2/2019 (Mùng 6 Tết) :       
     10:00am : Tng Kinh L Vía Phật Di Lc                          
                       Pht T Chúc Tết Chư  Tăng Ni       
     10:45am:   Pháp Thoi Đu Năm – Thnh Lc Pht Đu Xuân       
     12:00     :   Th Trai       
     2:00pm  :    Hoàn mãn

 

   ————————————————————————————————————————————————

 S có xe bus lên thin vin Đo Viên vào ngày Ch Nht, 10 tháng 2.

Xe bus s khi hành vào 08:00 sáng, ti bãi đu xe góc đường Jean Talon và
Berri/St-Vallier (phía sau siêu th Oriental, métro Jean Talon, sortie Marché Jean Talon).
Xin quí Pht t vui lòng liên lc vi  đa ch sau đ mua vé xe bus (5$).
(
Tim un tóc Tân : 7105 St-Denis (trên lu siêu th Oriental, góc đường  St-Denis
và Jean Talon, métro Jean Talon) Tél: (514) 271-9751