Thọ Bát Quan Trai

Thiền Viện Đạo Viên

THÔNG BÁO

THỌ BÁT QUAN TRAI – THỨ BẢY NGÀY 11 VÀ CHỦ NHẬT

NGÀY 12/03 NĂM 2023

Thứ Bảy ngày 11/03, ngày giỗ đầu tiên của Cố Thượng Tọa Thông Lưu, Thiền Viện Đạo Viên sẽ tổ chức Khóa Tu Thọ Bát Quan Trai vào lúc 10:00 sáng và kết thúc vào lúc 15:00 chiều Chủ Nhật, ngày 12 tháng 03 năm 2023.

Chương trình Thọ Bát sẽ có các thời tụng kinh Sám hối, ngồi thiền, thiền hành, và vấn đáp.

Để tiện việc sắp xếp, xin quí Phật Tử vui lòng liên lạc Thiền viện Đạo Viên để ghi tên tham dự.

Thiền Viện Đạo Viên trân trọng kính mời.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*