Thọ Bát Quan Trai, ngày 2 tháng 6 2024

Thưa quý Huynh Đệ,

Kính mời quý Huynh Đệ tham dự Khóa tu Thọ Bát Quan Trai vào ngày mùng 2 tháng 6, 2024.  Quý Huynh Đệ có thể lên từ chiều thứ Bẩy để bắt đầu sinh hoạt từ 6 giờ chiều.

Có Ni Trưởng Bích Châu, Viện Chủ chùa Diệu Đức tại Huế và Ni Sư Hạnh Như từ Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt cùng có mặt trong Khóa tu.

Chương Trình Khóa Tu được kèm theo dưới đây.

Thiền Viện Đạo Viên kính mời

CHƯƠNG TRÌNH THỌ BÁT QUAN TRAI
HORAIRE POUR RECEVOIR LES HUIT PRECEPTES

THỨ BẨY 1 THÁNG 6/SAMEDI 06/01/2024
06:00 (chiều) : Sám Hối – Récitation du Repentir
07:00-08:00 : Tọa Thiền – Séance de méditation

CHỦ NHẬT 2 THÁNG 6/DIMANCHE 06/02/2024
04:00 : Thức chúng – Heure du lever
04:30 – 05:30 : Tọa thiền – Séance de méditation
06:30 – 07:00 : Tiểu thực – Déjeuner
07:30 : Truyền Giới – Precepts
07:45 : Thiền hành – Marche méditative
08:30 : Lao Tác – Travail
09:30 : Thỉnh chuông trống Bát Nhã – Cloches de tambour Bat Nha
09:45 : Sám Hối – Récitation du Repentir
10:45-11:45 : Pháp thoại – Enseigner le Bouddhisme
12:00 : Thọ trai – Dîner
01:30-2:30 : Tọa thiền – Séance de méditation
03:00 : Xả Giới – Hoàn mãn – Conclusion