Lễ Vu Lan tháng 8 2019

Thông Báo

Trân trọng kính mời quí Phật tử đến tham dự  

Lễ Vu Lan

VÀO  THBẢY NGÀY  24 và 25 THÁNG 8  NĂM 2019

Vi sự chủ lễ c 

Thượng Tọa Thích Tuệ Tĩnh

                      Trụ trì thiền viện Đạo Viên                 

*****************

 Chương Trình Lễ Vu Lan tại Thiền Viện Đạo Viên   

Ngày Thứ Bảy 24/08/2019

15:00 : l T T Chư Tăng Ni Thin Vi

18:00 : Tụng kinh Vu Lan

19:30 : Trà Đàm

Ngày Chủ Nhật  25/08/2019: L VU LAN

09:30 : Khóa L Vu Lan ( tng kinh Vu Lan , cài hoa hng )

10:30 : Pháp Thoi (Thượng Ta Thích Tu Tĩnh)

12:00 : Th Trai

13:30 : L Qui Y Tam Bo ;  14:30 : Hoàn mãn

  ———————————————–

 S có xe bus lên Thin vin Đo Viên vào ngày Ch Nht  25/08/2019. Xe bus s khi hành vào 07:30, ti bãi đu xe góc đường Jean Talon và Berri/St-Vallier (phía sau siêu thOriental, métro Jean Talon, sortie Marché Jean Talon).

Xin quí Pht t vui lòng liên lc vi  đa ch sau đ mua vé xe bus (5$).

 

{ Tim un tóc Tân : 7105 St-Denis (trên lu siêu th Oriental, góc đường St-Denis và Jean Talon, métro Jean Talon)  –  

Tél: (514) 271-9751 

 

Quí v nào mun qui y Tam Bo, xin vui lòng liên lc vi Thin vin Đo Viên.