Le Via BoTat Quan Am

THÔNG BÁO

Trân trọng kính mời quí Phật tử đến tham dự  

LỄ VÍA QUAN THẾ ÂM

     VÀO THBẢY NGÀY 20 THÁNG 07 ĐẾN CHỦ NHẬT NGÀY 21 THÁNG 07 NĂM 2019

Vi s hướng dn c 

CHƯ TĂNG NI THIỀN VIỆN ĐẠO VIÊN                 

*****************

Th theo li thnh cu ca quí Pht t, thin vin Đo Viên s t chc TU TẬP và LỄ VÍA BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM bắt đầu vào lúc 10:00 thứ bảy ngày 20 tháng 07 năm 2019 và kết thúc vào lúc 15h00 chiu Ch Nht, ngày 21 tháng 07 năm 2019.

Chương trình khóa tu s có các thi Lễ vía Quan Thế Âm , tng kinh Sám hi, ngi thin, thin hành, pháp thoi và thưa hi đo lý.

Để tiện việc sắp xếp, xin quí Phật tử vui lòng ghi tên tham dự với quí Thầy, quí  Sư Cô tại Thiền viện Đạo Viên.